DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 48/95, strana: 1 od 27.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 71 od 01.11.2019.

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet

"Službeni list SFRJ", broj 26/83, strana: 578 od 27.05.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 61/84, strana: 1366 od 23.11.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 56/86, strana: 1651 od 17.10.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 50/89, strana: 1243 od 25.08.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 18/91, strana: 290 od 15.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 60/19, strana: 4 od 28.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 33 od 01.11.2019.

Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 96/18, strana: 243 od 11.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 84 od 01.11.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 8 od 01.11.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 90 od 01.11.2019.

Obaveštenja o stupanju međunarodnih akata na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/19, strana: 37 od 04.11.2019.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/17, strana: 17 od 23.06.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 82/17, strana: 28 od 08.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 92/17, strana: 44 od 13.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 111/17, strana: 10 od 11.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 14/18, strana: 228 od 23.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 45/18, strana: 13 od 13.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 78/18, strana: 51 od 19.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 89/18, strana: 32 od 16.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 102/18, strana: 24 od 21.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/19, strana: 5 od 25.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 42/19, strana: 9 od 14.06.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 59/19, strana: 3 od 23.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 79/19, strana: 4 od 07.11.2019.

Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 7 od 01.11.2019.

Odluka o obrazovanju Komisije za prekursore

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 7 od 01.11.2019.

Odluka o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 98/18, strana: 22 od 14.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 20/19, strana: 7 od 22.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 8 od 01.11.2019.

Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Projektom "Istraživanje i razvoj u javnom sektoru"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 5 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 7 od 01.11.2019.

ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 22640/16

"Službeni glasnik RS", broj 79/19, strana: 14 od 07.11.2019.

ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 41375/16

"Službeni glasnik RS", broj 79/19, strana: 12 od 07.11.2019.

ODLUKE Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 7129/15

"Službeni glasnik RS", broj 79/19, strana: 5 od 07.11.2019.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 62 od 01.11.2019.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1044/2017

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 43 od 01.11.2019.

Pravilnik o bezbednosti igračaka

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 31 od 01.11.2019.

Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 18 od 16.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 84 od 01.11.2019.

Pravilnik o izgledu, sadržini, načinu vođenja zapisnika stručnog pregleda žičara i spisku dokumenata o usklađenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 6 od 15.06.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 27 od 01.11.2019.

Pravilnik o kvalitetu jaja

"Službeni glasnik RS", broj 7/19, strana: 3 od 06.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 54 od 21.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 18 od 01.11.2019.

Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2022. godine
"Službeni glasnik RS", broj 99/17, strana: 5 od 06.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 75 od 01.11.2019.

Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 48/95, strana: 1 od 27.10.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 71 od 01.11.2019.

Pravilnik o obliku i sadržini srpske tehničke ocene

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 24 od 01.11.2019.

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

"Službeni glasnik RS", broj 46/18, strana: 18 od 15.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 50/18, strana: 116 od 29.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 45 od 21.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 17 od 01.11.2019.

Pravilnik o popunjavanju izvršilačih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 45 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 40 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/18, strana: 55 od 26.01.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 48 od 01.11.2019.

Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod fonda solidarnosti

"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 31 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 39 od 01.11.2019.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 24 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 102 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 27 od 01.11.2019.

Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 26 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 65 od 01.11.2019.

Pravilnik o sadržini, načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 31 od 01.11.2019.

Pravilnik o tarifi (Komisije za hartije od vrednosti)

"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 51 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 57 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 28 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 61 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 73 od 01.11.2019.

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet

"Službeni list SFRJ", broj 26/83, strana: 578 od 27.05.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 61/84, strana: 1366 od 23.11.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 56/86, strana: 1651 od 17.10.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 50/89, strana: 1243 od 25.08.1989.
"Službeni list SFRJ", broj 18/91, strana: 290 od 15.03.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 60/19, strana: 4 od 28.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 33 od 01.11.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 34 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 178 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 1/19, strana: 56 od 11.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 130 od 08.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 76 od 01.11.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 76 od 01.11.2019.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 89 od 01.11.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 12 od 01.11.2019.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 91 od 01.11.2019.

Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 41 od 01.11.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 14 od 01.11.2019.

Rešenje o izdavanju licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 88 od 01.11.2019.

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 78/19, strana: 41 od 01.11.2019.

Zajednički kominike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Belizea

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/19, strana: 37 od 04.11.2019.

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/19, strana: 1 od 04.11.2019.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 93/19, strana: 2 od 24.10.2019.

Odluka o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša"

"Službeni list grada Beograda", broj 93/19, strana: 8 od 24.10.2019.

Poslovnik Skupštine gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 17 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/19, strana: 2 od 24.10.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 93/19, strana: 6 od 24.10.2019.

Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1376 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/19, strana: 2669 od 15.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3219 od 19.10.2019.

Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/18, strana: 3967 od 27.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/19, strana: 1235 od 25.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3048 od 18.10.2019.

Odluka o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/19, strana: 2897 od 17.09.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3220 od 19.10.2019.

Odluka o finansiranju programa stambene podrške grada Novog Sada u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3221 od 19.10.2019.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3208 od 19.10.2019.

Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1912 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2713 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/17, strana: 131 od 22.11.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/17, strana: 2259 od 21.11.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/18, strana: 3113 od 30.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/18, strana: 3653 od 20.11.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/19, strana: 1171 od 05.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3220 od 19.10.2019.

Odluka o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3233 od 19.10.2019.

Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4115 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1386 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3201 od 19.10.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4126 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1390 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3165 od 18.10.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4124 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3166 od 18.10.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4121 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1388 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/19, strana: 2670 od 15.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/19, strana: 2906 od 17.09.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3168 od 18.10.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4133 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3169 od 18.10.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 134 od 20.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1394 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3170 od 18.10.2019.

Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4118 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/19, strana: 1388 od 26.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3204 od 19.10.2019.

Odluka o Programu stambene podrške dodelom stana ili porodične kuće u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3222 od 19.10.2019.

Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojni grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3223 od 19.10.2019.

Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3222 od 19.10.2019.

Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4085 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 419 od 28.03.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/19, strana: 1349 od 25.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3173 od 19.10.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3225 od 19.10.2019.

Odluka o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3220 od 19.10.2019.

Odluka o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2021. godine
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3218 od 19.10.2019.

Odluke o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3047 od 18.10.2019.

Odluke o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/19, strana: 3047 od 18.10.2019.

Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/19, strana: 751 od 10.05.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3257 od 20.11.2019.

Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/07, strana: 1015 od 03.08.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1897 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/10, strana: 1991 od 31.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3277 od 20.11.2019.

Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3277 od 20.11.2019.

Plan detaljne regulacije zone male privrede u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3296 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 331 od 25.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3312 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije prostora za deo područja Adica u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3257 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2203 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 145 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/18, strana: 2634 od 14.05.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/19, strana: 795 od 10.05.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/19, strana: 2681 od 15.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3316 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1061 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1124 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 75/16, strana: 2725 od 01.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/18, strana: 3452 od 28.09.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3315 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/17, strana: 1711 od 08.07.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3257 od 20.11.2019.

Plan generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/11, strana: 1453 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 418 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/19, strana: 3324 od 20.11.2019.

Poslovnik Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/16, strana: 2435 od 18.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3227 od 19.10.2019.

Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja ispita o poznavanju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/19, strana: 951 od 03.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3345 od 30.10.2019.

Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2019. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4119 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3204 od 19.10.2019.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3360 od 30.10.2019.

Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3241 od 19.10.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3346 od 30.10.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3233 od 19.10.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/19, strana: 3245 od 19.10.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3346 od 30.10.2019.

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 815 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3359 od 30.10.2019.

Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2019/2020. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3345 od 30.10.2019.

Rešenje o obrazovanju Tima za sertifikaciju grada Novog Sada u skladu sa BFC SEE standardom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3357 od 30.10.2019.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa grada Novog Sada u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/19, strana: 41 od 22.01.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/19, strana: 55 od 25.01.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/19, strana: 108 od 14.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 571 od 05.04.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/19, strana: 2640 od 10.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3351 od 30.10.2019.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/19, strana: 80 od 06.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/19, strana: 1227 od 24.06.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/19, strana: 2630 od 10.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/19, strana: 2747 od 23.07.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3348 od 30.10.2019.

Rešenje o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 364 od 22.03.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/19, strana: 3347 od 30.10.2019.

Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/17, strana: 14 od 07.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/19, strana: 582 od 31.10.2019.

Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1121 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/18, strana: 182 od 25.04.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/19, strana: 581 od 31.10.2019.

Odluka o cenama korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 30/19, strana: 6 od 04.11.2019.

Oglas o davanju poslovnog prostora u zakup

"Službeni list grada Subotice", broj 30/19, strana: 1 od 04.11.2019.

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finasijskog upravljanja i kontrole

"Službeni list grada Subotice", broj 30/19, strana: 5 od 04.11.2019.

svenska casino spel