DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Indeksi potrošačkih cena za mart 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 125 od 13.04.2018.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 77 od 20.04.2018.

Kadrovska rešenja - rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 16 od 13.04.2018.

Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 29 od 24.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 25 od 05.04.2018.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 123 od 20.04.2018.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 52 od 05.04.2018.

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

PAŽNJA - stupa na snagu 1. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 118 od 13.04.2018.

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/18 - 1. juna 2018. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 97 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 118 od 13.04.2018.

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu

PAŽNJA - stupa na snagu 1. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 90 od 12.04.2018.

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/18 - 1. juna 2018. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 125/07, strana: 4 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 90 od 12.04.2018.

Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 29 od 20.04.2018.

Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 94/17, strana: 21 od 19.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 100/17, strana: 3 od 08.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 3 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 30 od 20.04.2018.

Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 28 od 20.04.2018.

Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 112 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 56 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 94 od 12.04.2018.

Odluka o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 10 od 05.04.2018.

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 92/17, strana: 3 od 13.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 7 od 13.04.2018.

Odluka o organizaciji i radu službe Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 29 od 20.04.2018.

Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 3 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 29 od 20.04.2018.

Odluka o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra "Vuk Karadžić"

"Službeni glasnik RS", broj 83/17, strana: 4 od 15.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 88/17, strana: 113 od 29.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 10 od 05.04.2018.

Odluka o raspodeli sredstava budžetskog fonda za program lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 85 od 12.04.2018.

Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 45 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 102 od 13.04.2018.

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 68 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 55 od 13.04.2018.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 31 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 55 od 13.04.2018.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 54 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 100 od 13.04.2018.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 149 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 103 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 104 od 13.04.2018.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 166 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 103 od 13.04.2018.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole i saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 36 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 30 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 99 od 13.04.2018.

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji banke mogu kupovati strane kratkoročne hartije od vrednosti na stranom i domaćem tržištu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
"Službeni glasnik RS", broj 16/07, strana: 25 od 09.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 12 od 20.04.2018.

Odluka o utvrđivanju lokaliteta Motel Slatina kod Paraćina za arheološko nalazište

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 70 od 20.04.2018.

Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 32 od 25.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 92/17, strana: 45 od 13.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 14 od 13.04.2018.

Odluka o visini članarine i nadoknada za 2018. godinu (Komora biohemičara Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 132 od 13.04.2018.

ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. Už-4668/2015, sa izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 38 od 05.04.2018.

Odluke o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 41 od 05.04.2018.

Odluke o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 87 od 12.04.2018.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 120 od 20.04.2018.

ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj Už-7806/2016

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 53 od 13.04.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 1 od 20.04.2018.

OGLASNI DEO - Pravosuđe - javni konkursi

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 2 od 13.04.2018.

Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 62 od 27.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 40 od 13.04.2018.

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 114 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 4 od 01.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 72 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 88 od 20.04.2018.

Pravilnik o neautomatskim vagama

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 27 od 13.04.2018.

Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 1 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 64 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 39 od 13.04.2018.

Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitanog rada u inostranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/09, strana: 3 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 99 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 35 od 12.04.2018.

Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 35 od 12.04.2018.

Pravilnik o početnoj obuci kandidata za javne izvršitelje

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 126 od 13.04.2018.

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku malim poljoprivrednicima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 23 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 36 od 07.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 19 od 13.04.2018.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 19 od 13.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 120 od 20.04.2018.

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 98 od 20.04.2018.

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 98 od 20.04.2018.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 47 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 25 od 05.04.2018.

Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 67 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 107 od 20.04.2018.

Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 38 od 13.04.2018.

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 10 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 27 od 13.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 17 od 05.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 16 od 13.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 82 od 20.04.2018.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bojnik, Vrnjačka Banja, Čačak)

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 124 od 20.04.2018.

Rešenja o razrešenjima javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 52 od 13.04.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 83 od 20.04.2018.

Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 87 od 20.04.2018.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 124 od 13.04.2018.

Rešenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0715/14-11

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 49 od 05.04.2018.

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 17 od 05.04.2018.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Putevi Ražanj"

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 53 od 05.04.2018.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Loznica

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 52 od 05.04.2018.

Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 132 od 13.04.2018.

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Vindhuku, Republika Namibija

"Službeni glasnik RS", broj 28/18, strana: 3 od 12.04.2018.

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 17 od 05.04.2018.

Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 53 od 13.04.2018.

Rešenje o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 53 od 13.04.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 19 od 13.04.2018.

Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 31 od 20.04.2018.

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 50 od 20.04.2018.

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2018"

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 6 od 13.04.2018.

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NEDELJA CRVENOG KRSTA"

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 7 od 13.04.2018.

Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 3 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 69 od 20.04.2018.

Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 3 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 65 od 20.04.2018.

Uredba o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 19 od 25.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.

Uredba o utvrđivanju Plana za delovanje u slučaju akcidenta

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 32 od 20.04.2018.

Zakon o akcizama (sa usklađenim iznosima - 18/2018)

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 152 od 14.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 10 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 126 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 27 od 20.04.2018.

Zakon o deviznom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 57 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 128 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 13 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 97 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 13 od 20.04.2018.

Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 11 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 113/17, strana: 192 od 17.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 32 od 06.04.2018.

Zakon o elektronskoj upravi

"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 25 od 06.04.2018.

Zakon o faktoringu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 32 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 17 od 20.04.2018.

Zakon o igrama na sreću

"Službeni glasnik RS", broj 88/11, strana: 34 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 17 od 20.04.2018.

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.

Zakon o obrazovanju odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 27 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/17, strana: 3 od 29.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.

Zakon o osnovama sistema obrazovaja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 88/17, strana: 3 od 29.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 22 od 06.04.2018.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 3 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/17, strana: 11 od 10.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 3 od 20.04.2018.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 5 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 24 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 14 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 17 od 20.04.2018.

Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV) - (sa usklađenim iznosima - 13/17)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 12 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 113/17, strana: 181 od 17.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/18, strana: 32 od 14.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 26 od 20.04.2018.

Zakon o prosvetnoj inspekciji

"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 22 od 06.04.2018.

Zakon o računovodstvu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 7 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 16 od 20.04.2018.

Zakon o reviziji

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 16 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 16 od 20.04.2018.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 15 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/17, strana: 19 od 10.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 53 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 38 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 22 od 06.04.2018.

Zakon o udžbenicima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/2018 - Zamenjen novim
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 59 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/17, strana: 192 od 17.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 13 od 06.04.2018.

Zakon o udžbenicima

"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 13 od 06.04.2018.

Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 88/17, strana: 41 od 29.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 27/18, strana: 3 od 06.04.2018.

Zakon o Vladi

"Službeni glasnik RS", broj 55/05, strana: 3 od 27.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/05, strana: 25 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 3 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 3 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 3 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 27 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 12 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/12, strana: 38 od 31.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 3 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 12 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 3 od 20.04.2018.

Konkursi za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta APV u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 19/18, strana: 684 od 13.04.2018.

Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveza za bezbednost

"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 612 od 29.03.2018.

Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.
"Službeni list APV", broj 39/17, strana: 1778 od 31.08.2017.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 613 od 29.03.2018.

Odluka o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 875 od 02.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 613 od 29.03.2018.

Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštinu APV

"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 612 od 29.03.2018.

Odluke o prestanku mandata članovima saveta

"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 613 od 29.03.2018.

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

"Službeni list APV", broj 57/17, strana: 2135 od 21.12.2017.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 383 od 29.03.2018.

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 57/17, strana: 2367 od 21.12.2017.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 603 od 29.03.2018.

Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 619 od 04.04.2018.
"Službeni list APV", broj 19/18, strana: 682 od 13.04.2018.

Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 38 od 18.01.2017.
"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 652 od 04.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 16/18, strana: 367 od 28.03.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova i davanju ovlašćenja

"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 652 od 04.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/18, strana: 367 od 28.03.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja

"Službeni list APV", broj 19/18, strana: 683 od 13.04.2018.

Rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika

"Službeni list APV", broj 16/18, strana: 374 od 28.03.2018.

Rešenje o prenosu sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 16/18, strana: 372 od 28.03.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 16/18, strana: 373 od 28.03.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/18, strana: 684 od 13.04.2018.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 8 od 02.04.2018.

Odluka o konvertovanju potraživanja gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 46 od 23.03.2018.

Odluka o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 34 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 8 od 26.03.2018.

Odluka o subvencionisanju cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2018. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/15, strana: 53 od 23.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 29 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 46 od 23.03.2018.

Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 2 od 09.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 18 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 7 od 02.04.2018.

Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 5 od 02.04.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 4 od 02.04.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 7 od 02.04.2018.

Plan postavljanja privremenih objekata - kioska na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 12 od 26.03.2018.

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 25 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 12 od 26.03.2018.

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 23 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 16 od 26.03.2018.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 4 od 13.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/17, strana: 3 od 09.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/17, strana: 1 od 16.08.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/17, strana: 26 od 12.09.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 3 od 23.03.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 14 od 02.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 12 od 02.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 46 od 23.03.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 18 od 26.03.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/18, strana: 19 od 26.03.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 6 od 02.04.2018.

Rešenja o izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 1 od 23.03.2018.

Javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/18, strana: 683 od 10.04.2018.

Konkurs za dodelu lokacija za postavljanje kioska na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/18, strana: 672 od 05.04.2018.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/18, strana: 665 od 05.04.2018.

Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/18, strana: 120 od 01.02.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 214 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 635 od 02.04.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 659 od 02.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 635 od 02.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/18, strana: 671 od 05.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 637 od 02.04.2018.

Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisija za sprovođenje postupaka javnih konkursa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 656 od 02.04.2018.

Rešenje o načinu i postupku dodele budžetskih sredstava Socijalno-ekonomskom savetu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/14, strana: 101 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 635 od 02.04.2018.

Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/18, strana: 670 od 05.04.2018.

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 373 od 31.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/18, strana: 669 od 05.04.2018.

Rešenje o odobravanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 634 od 02.04.2018.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/18, strana: 134 od 01.02.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/18, strana: 679 od 10.04.2018.

Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/18, strana: 38 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 636 od 02.04.2018.

Zaključak o utvrđenju programa udruženja građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 654 od 02.04.2018.

Izveštaj o radu Zaštitnika građana grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 140 od 22.03.2018.

Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojni grada Zrenjanina za 2018. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 135 od 22.03.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 155 od 22.03.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, sa Odlukom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 116 od 22.03.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 117 od 22.03.2018.

Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 520 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 448 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 47 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/17, strana: 213 od 15.06.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/17, strana: 547 od 30.11.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 102 od 22.03.2018.

Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/06, strana: 234 od 15.12.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 301 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 986 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 801 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 103 od 22.03.2018.

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 42 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 128 od 11.05.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 799 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 54 od 22.03.2018.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/17, strana: 446 od 28.09.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 814 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 101 od 22.03.2018.

Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 25 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 357 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/17, strana: 332 od 05.07.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 800 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 102 od 22.03.2018.

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 22/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 728 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 988 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/17, strana: 213 od 15.06.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/17, strana: 384 od 18.08.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 100 od 22.03.2018.

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 516 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 773 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 421 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 583 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 100 od 22.03.2018.

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 8/2018)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 425 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 597 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 136 od 11.05.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/17, strana: 476 od 07.11.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 101 od 22.03.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/18, strana: 162 od 13.04.2018.

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 165 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 250 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 709 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 133 od 11.05.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 58 od 22.03.2018.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/11, strana: 461 od 18.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/18, strana: 169 od 13.04.2018.

Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 103 od 22.03.2018.

Rešenja o dodeli naziva i promeni naziva ulicama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 821 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 155 od 22.03.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije grada Zrenjanina za 2018. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/18, strana: 154 od 22.03.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 653 od 04.04.2018.

svenska casino spel