DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Indeksi potrošačkih cena za avust 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 34 od 14.09.2018.

Javni poziv za upis akcija bez naknade (Interšped Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 37 od 07.09.2018.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 10 od 07.09.2018.

Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenjima, postavljenjima i imenovanjima

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 7 od 14.09.2018.

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 177 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/17, strana: 92 od 08.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 29 od 14.09.2018.

Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 41 od 31.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 10/18, strana: 10 od 07.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 14/18, strana: 252 od 23.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 120 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 58/18, strana: 74 od 27.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 35 od 07.09.2018.

Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 204 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 84 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/18, strana: 64 od 25.05.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 35 od 07.09.2018.

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 28 od 14.09.2018.

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 18 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 9 od 07.09.2018.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za vođenje pregovora i predlaganje mera za unapređenje proizvodnje i distribucije imunoloških lekova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 4 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 6 od 14.09.2018.

Odluka o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 6 od 14.09.2018.

Odluka o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 6 od 14.09.2018.

Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 101/17, strana: 26 od 10.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 8 od 07.09.2018.

Odluka o osnivanju Agencije za kvalifikacije

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 4 od 07.09.2018.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini

"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 116 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 24 od 14.09.2018.

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama

PAŽNJA - primenjuje se od 17. decembra 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 30 od 14.09.2018.

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 22 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/17, strana: 87 od 08.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 29 od 14.09.2018.

Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 6 od 14.09.2018.

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 163 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 90/17, strana: 51 od 06.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 106/17, strana: 34 od 24.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 36 od 07.09.2018.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4283/2016 i IUo-173/2017

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 32 od 07.09.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 4 od 14.09.2018.

Poslovnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 27 od 14.09.2018.

Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 46 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 65 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 7/18, strana: 55 od 26.01.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 27 od 14.09.2018.

Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 178 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 22 od 14.09.2018.

Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 22 od 14.09.2018.

Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 129 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 45 od 11.05.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 79 od 17.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 32 od 14.09.2018.

Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/07, strana: 1 od 25.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/10, strana: 5 od 15.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/10, strana: 9 od 24.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 3/11, strana: 129 od 18.04.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 18 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 177 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 364 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 580 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 6/17, strana: 7 od 06.07.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 8/17, strana: 1 od 30.08.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 9/17, strana: 1 od 30.10.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 12/18, strana: 36 od 05.07.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 15/18, strana: 77 od 30.08.2018.

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 26 od 07.09.2018.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 93 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 22 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 69/17, strana: 24 od 14.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 83/17, strana: 38 od 15.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 96/17, strana: 40 od 27.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 117/17, strana: 52 od 27.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 80 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 180 od 03.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 23 od 14.09.2018.

Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

"Prosvetni glasnik", broj 16/18, strana: 1 od 17.09.2018.

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 8/18, strana: 340 od 11.06.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 15/18, strana: 352 od 30.08.2018.

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 10/17, strana: 1 od 14.12.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 12/18, strana: 1 od 05.07.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 15/18, strana: 1 od 30.08.2018.

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

"Prosvetni glasnik", broj 14/18, strana: 1 od 02.08.2018.

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/11, strana: 70 od 08.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 61 od 18.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 14/18, strana: 1 od 02.08.2018.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 215 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 8/17, strana: 3 od 30.08.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 16/18, strana: 96 od 17.09.2018.

Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 42 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 36 od 07.09.2018.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 32 od 14.09.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 16 od 07.09.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 18 od 14.09.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 19 od 14.09.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 17 od 07.09.2018.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 38 od 07.09.2018.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kula)

"Službeni glasnik RS", broj 69/18, strana: 34 od 14.09.2018.

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 6 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 111/17, strana: 10 od 11.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 56/18, strana: 9 od 18.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 3 od 07.09.2018.

Konkursi i javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava

"Službeni list APV", broj 40/18, strana: 2014 od 15.08.2018.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava i finansiranje projekata

"Službeni list APV", broj 42/18, strana: 2043 od 29.08.2018.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 43/18, strana: 2055 od 05.09.2018.

Konkursi i javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata

"Službeni list APV", broj 37/18, strana: 1986 od 01.08.2018.

Konkursi i javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata iz budžeta APV u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 35/18, strana: 1921 od 18.07.2018.
"Službeni list APV", broj 37/18, strana: 1979 od 01.08.2018.

Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.
"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.
"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1825 od 26.10.2016.
"Službeni list APV", broj 68/16, strana: 2079 od 14.12.2016.
"Službeni list APV", broj 33/17, strana: 1423 od 12.07.2017.
"Službeni list APV", broj 35/17, strana: 1471 od 26.07.2017.
"Službeni list APV", broj 44/18, strana: 2063 od 14.09.2018.

Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.
"Službeni list APV", broj 38/18, strana: 1991 od 08.08.2018.

Pokrajinska uredba o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 561 od 16.03.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/18, strana: 2031 od 29.08.2018.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete

"Službeni list APV", broj 10/13, strana: 201 od 20.03.2013.
"Službeni list APV", broj 38/18, strana: 1995 od 08.08.2018.

Rešenja o davanju odobrenja za izdavanje i upotrebu udžbenika

"Službeni list APV", broj 41/18, strana: 2027 od 22.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 42/18, strana: 2042 od 29.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 39/18, strana: 2004 od 09.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 41/18, strana: 2025 od 22.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 37/18, strana: 1981 od 01.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 43/18, strana: 2047 od 05.09.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 44/18, strana: 2070 od 14.09.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 40/18, strana: 2010 od 15.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 40/18, strana: 2011 od 15.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 44/18, strana: 2070 od 14.09.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 39/18, strana: 2005 od 09.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 41/18, strana: 2024 od 22.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 37/18, strana: 1980 od 01.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/18, strana: 2047 od 05.09.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 42/18, strana: 2042 od 29.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 38/18, strana: 1997 od 08.08.2018.

Rešenja o odobravanju izdavanja udžbenika

"Službeni list APV", broj 44/18, strana: 2072 od 14.09.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1108 od 09.05.2018.
"Službeni list APV", broj 40/18, strana: 2013 od 15.08.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 41/18, strana: 2026 od 22.08.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 37/18, strana: 1983 od 01.08.2018.

Rešenja o ustanovljavanju lovišta

"Službeni list APV", broj 8/12, strana: 652 od 26.03.2012.
"Službeni list APV", broj 43/18, strana: 2053 od 05.09.2018.

Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe prevoda udžbeničkog kompleta

"Službeni list APV", broj 40/18, strana: 2013 od 15.08.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 39/18, strana: 2006 od 09.08.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 44/18, strana: 2072 od 14.09.2018.

Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Vrbas"

"Službeni list APV", broj 43/18, strana: 2051 od 05.09.2018.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 77/18, strana: 3 od 15.08.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 5/18, strana: 18 od 17.01.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/18, strana: 1 od 06.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/18, strana: 51 od 30.04.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 1 od 16.07.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/17, strana: 1 od 25.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/18, strana: 6 od 27.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 28 od 16.07.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/17, strana: 37 od 25.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/18, strana: 8 od 19.03.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/18, strana: 7 od 20.06.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/18, strana: 9 od 09.08.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 105/17, strana: 45 od 26.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/18, strana: 1 od 25.07.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 108/17, strana: 31 od 28.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 51 od 04.07.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 108/17, strana: 2 od 28.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 28 od 04.07.2018.

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Barajevo za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 27 od 16.07.2018.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka 31 u Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 67/18, strana: 11 od 02.07.2018.

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 1 od 04.07.2018.

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 27 od 16.07.2018.

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 33 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/18, strana: 44 od 21.06.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/18, strana: 2 od 09.08.2018.

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 76 od 04.07.2018.

Odluka o podizanju spomenika patrijarhu Pavlu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/18, strana: 14 od 02.07.2018.

Odluka o podizanju spomenika utemeljivačima srpske košarke

"Službeni list grada Beograda", broj 67/18, strana: 14 od 02.07.2018.

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 78/18, strana: 1 od 22.08.2018.

Odluka o pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 1 od 29.08.2018.

Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 34 od 09.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 1 od 29.08.2018.

Odluka o premeštanju spomenika palim borcima NOR-a u Vrčinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 47 od 16.07.2018.

Odluka o visini naknade za tekuće održavanje stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 77/18, strana: 1 od 15.08.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/18, strana: 1 od 23.07.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 74/18, strana: 1 od 25.07.2018.

Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 51 od 04.07.2018.

Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 20/18, strana: 2 od 27.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 6 od 29.08.2018.

Pokazatelj potrošačkih cena u julu 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 77/18, strana: 1 od 15.08.2018.

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 1 od 16.07.2018.

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 78/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/18, strana: 2 od 22.08.2018.

Poslovnik Veća gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 1 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 3 od 02.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 47 od 16.07.2018.

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/18, strana: 33 od 23.07.2018.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 4 od 13.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/17, strana: 3 od 09.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/17, strana: 1 od 16.08.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/17, strana: 26 od 12.09.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/18, strana: 3 od 23.03.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/18, strana: 3 od 13.04.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/18, strana: 1 od 03.05.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/18, strana: 5 od 20.06.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/18, strana: 1 od 09.08.2018.

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/18, strana: 2 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/18, strana: 1 od 28.05.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/18, strana: 13 od 03.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/18, strana: 28 od 25.07.2018.

Rešenja o imenovanjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 47 od 16.07.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 67/18, strana: 30 od 02.07.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 5 od 29.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 77 od 04.07.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku javnog preduzeća (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 28 od 16.07.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku javnog preduzeća (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 70/18, strana: 50 od 04.07.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 7 od 29.08.2018.

Rešenje o davanju sagnasnosti na upotrebu imena gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 74/18, strana: 27 od 25.07.2018.

Rešenje o dodeli naziva Bulevar Vudroa Vilsona na teritoriji gradske optšine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/18, strana: 30 od 02.07.2018.

Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 72/18, strana: 2 od 23.07.2018.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 72/18, strana: 2 od 23.07.2018.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 28 od 16.07.2018.

Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Skupštine GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 7 od 29.08.2018.

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Komisije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/18, strana: 27 od 25.07.2018.

Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 65 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 4 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/17, strana: 1 od 14.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/17, strana: 1 od 19.10.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/17, strana: 1 od 29.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/18, strana: 1 od 26.01.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/18, strana: 1 od 14.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/18, strana: 1 od 27.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 1 od 16.07.2018.

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/17, strana: 3 od 25.10.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/18, strana: 7 od 29.08.2018.

Rešenje o određivanju lokacija centara za sakupljanje otpada

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 2 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/18, strana: 2 od 05.09.2018.

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 76/18, strana: 1 od 09.08.2018.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/18, strana: 3298 od 06.08.2018.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3337 od 27.08.2018.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada u oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/18, strana: 3323 od 15.08.2018.

Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3285 od 27.07.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3405 od 10.09.2018.

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/18, strana: 2961 od 25.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/18, strana: 3321 od 15.08.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3404 od 10.09.2018.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/12, strana: 157 od 30.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3382 od 29.08.2018.

Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 210 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 100 od 11.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2709 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3382 od 29.08.2018.

Odluka o podizanju spomenika svim nevinim žrtvama u Novom Sadu 1944. i 1945. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3384 od 29.08.2018.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/17, strana: 2745 od 28.12.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/18, strana: 3120 od 30.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3383 od 29.08.2018.

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3401 od 10.09.2018.

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3401 od 10.09.2018.

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i odlaganja otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/13, strana: 1117 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3410 od 10.09.2018.

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i odlaganja otpada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3410 od 10.09.2018.

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 99 od 11.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2015 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2706 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/18, strana: 3113 od 30.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3381 od 29.08.2018.

Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 486 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3363 od 29.08.2018.

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/10, strana: 176 od 20.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/10, strana: 640 od 04.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3301 od 14.08.2018.

Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 634 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/18, strana: 2914 od 08.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3331 od 27.08.2018.

Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 196 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2601 od 08.05.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/18, strana: 2907 od 08.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3312 od 14.08.2018.

Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 633 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3330 od 27.08.2018.

Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/18, strana: 2661 od 21.05.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3329 od 27.08.2018.

Program investicionih aktivnosti tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/18, strana: 55 od 25.01.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3312 od 14.08.2018.

Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 195 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3330 od 27.08.2018.

Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/18, strana: 120 od 01.02.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 214 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 635 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/18, strana: 3299 od 06.08.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3312 od 14.08.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3315 od 14.08.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/18, strana: 3295 od 06.08.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3336 od 27.08.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3407 od 10.09.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/18, strana: 3324 od 15.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve da propiše obrazac taksi usluga

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3331 od 27.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3403 od 10.09.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/18, strana: 3384 od 29.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3314 od 14.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3403 od 10.09.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3332 od 27.08.2018.

Rešenja o odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3335 od 27.08.2018.

Rešenja o odobravanju sredstava iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3406 od 10.09.2018.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa "Upravljanje projektom Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019. godine" u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 214 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/18, strana: 3329 od 27.08.2018.

Rešenje o finansijskoj podršci roditeljima dece upisane u predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad, za period 1. jul - 31. decembar 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/18, strana: 2958 od 25.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3283 od 27.07.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3314 od 14.08.2018.

Rešenje o obrazovanju tima za podsticaj i unapređenje investicionih ulaganja za razvoj grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/18, strana: 3293 od 06.08.2018.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/18, strana: 128 od 01.02.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/18, strana: 3269 od 13.07.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3301 od 14.08.2018.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/18, strana: 600 od 20.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/18, strana: 3304 od 14.08.2018.

Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/18, strana: 38 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 636 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2571 od 27.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/18, strana: 2662 od 21.05.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/18, strana: 3274 od 13.07.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/18, strana: 3402 od 10.09.2018.

Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata JP "Gradska stambena agencija" Kragujevac - u likvidaciji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 69 od 04.09.2018.

Odluka o davanju saglasnosti na izmenu finansijskih planova mesnih zajednica za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 11 od 25.07.2018.

Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 16 od 25.07.2018.

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 73 od 04.09.2018.

Odluka o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 5 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 76 od 04.09.2018.

Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 4 od 17.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 11 od 25.07.2018.

Odluka o okončanju postupka likvidacije nad JP "Gradska stambena agencija" Kragujevac - u likvidaciji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 73 od 04.09.2018.

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac (Prečišćen tekst - sa 20/2018)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/05, strana: 1 od 05.11.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 15 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 140 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 3 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/17, strana: 21 od 28.07.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/17, strana: 352 od 13.10.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 1 od 25.07.2018.

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (prečišćen tekst - sa 23/18)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 1 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/17, strana: 4 od 24.07.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 9 od 10.08.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 1 od 13.09.2018.

Odluka o prihvatanju predloga za donošenje Statuta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 50 od 04.09.2018.

Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 2 od 10.08.2018.

Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 76 od 04.09.2018.

Odluke o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 4 od 13.09.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 1 od 04.09.2018.

Plan generalne regulacije "Naselja Košutnjački vis" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 4 od 04.09.2018.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/18 - Zaključkom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/07, strana: 2 od 05.10.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 66 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 11 od 10.08.2018.

Program korišćenja sredstava Subvencija gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 11 od 10.08.2018.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 13 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/18, strana: 61 od 13.02.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 339 od 27.04.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/18, strana: 4 od 05.06.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 17 od 25.07.2018.

Program rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2018. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 4 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 12 od 10.08.2018.

Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja informisanja u gradu Kragujevcu u 2018. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 12 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 17 od 25.07.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 86 od 04.09.2018.

Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 9 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 17 od 15.05.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 16 od 25.07.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 86 od 04.09.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/18, strana: 12 od 10.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 82 od 04.09.2018.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i obrazovanjima komisija i radnih grupa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/18, strana: 23 od 25.07.2018.

Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu projekata u oblasti omladinske politike koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/18 - Rešenjem o stavljanju van snage Rešenja
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/18, strana: 15 od 13.03.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 6 od 13.09.2018.

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pregled putnih objekata - mostova na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 7 od 13.09.2018.

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/18, strana: 38 od 29.06.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 5 od 13.09.2018.

Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/18, strana: 8 od 13.03.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/18, strana: 3 od 05.06.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/18, strana: 87 od 04.09.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/18, strana: 5 od 13.09.2018.

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 21/18)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/13, strana: 318 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 199 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/17, strana: 469 od 05.10.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/18, strana: 427 od 16.08.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/18, strana: 428 od 17.08.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/18, strana: 431 od 31.08.2018.

Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 22/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/14, strana: 1 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/14, strana: 1 od 28.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 2 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/15, strana: 4 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/17, strana: 1 od 25.01.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/17, strana: 10 od 27.01.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/17, strana: 1 od 15.12.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/18, strana: 1 od 21.08.2018.

Pravilnik o platama zaposlenih u Službi za internu reviziju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/18, strana: 1 od 29.08.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 20/18, strana: 1 od 18.07.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 21/18, strana: 1 od 21.08.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 20/18, strana: 2 od 18.07.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Posebnog programa

"Službeni list grada Subotice", broj 22/18, strana: 4 od 29.08.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama zaposlenih

"Službeni list grada Subotice", broj 22/18, strana: 1 od 29.08.2018.

Rešenje o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Subotice", broj 22/18, strana: 2 od 29.08.2018.

Rešenje o obrazovanju Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima

"Službeni list grada Subotice", broj 22/18, strana: 3 od 29.08.2018.

svenska casino spel