DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

INDEKSI potrošačkih cena za jul 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 80 od 17.08.2018.

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 81 od 17.08.2018.

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničenog letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/2018 - Zamenjena novom
"Službeni glasnik RS", broj 8/18, strana: 33 od 31.01.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 81 od 17.08.2018.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 168 od 08.08.2018.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations a.d. Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 91 od 17.08.2018.

Odluka o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 12 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 6 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 68 od 03.08.2018.

Odluka o određivanju specijalnog izaslanika predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 4 od 10.08.2018.

Odluka o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 23 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 45 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 10 od 10.08.2018.

Odluka o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 8 od 03.08.2018.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

PAŽNJA - sa 60/2018 - doneta Odluka o proglašenju prestanka elementarne nepogode
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 45 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 52/18, strana: 8 od 06.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 68 od 03.08.2018.

Odluka o proglašenju prestanka elementarne nepogode

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 68 od 03.08.2018.

Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 34 od 17.08.2018.

Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku

"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 30 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 50 od 10.08.2018.

Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 148 od 24.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 64 od 10.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 4 od 17.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi

"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 1 od 08.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 3 od 10.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 1 od 03.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni pozivi - Oglasi

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 1 od 03.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni pozivi - Oglasi

"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 2 od 08.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni pozivi - Oglasi

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 1 od 10.08.2018.

OGLASNI DEO - Javni pozivi – Oglasi

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 1 od 17.08.2018.

Poslovnik o radu Etičkog komiteta

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 84 od 17.08.2018.

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 16 od 17.08.2018.

Pravilnik o dozvolama za rad

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 13 od 17.08.2018.

Pravilnik o dozvolama za rad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/2018 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/18, strana: 37 od 02.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 13 od 17.08.2018.

Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 33 od 17.08.2018.

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu najave i odjave lova uz graničnu liniju

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 10 od 17.08.2018.

Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 129 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 45 od 11.05.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 79 od 17.08.2018.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 27 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 119 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 39 od 10.08.2018.

Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 3 od 17.08.2018.

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/2018 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 27/07, strana: 85 od 16.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 3 od 17.08.2018.

Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 160 od 08.08.2018.

Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 86 od 17.08.2018.

Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 24 od 17.08.2018.

Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u tržišnoj inspekciji

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 23 od 17.08.2018.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 3 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 181 od 03.08.2018.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije i PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

"Službeni glasnik RS", broj 90/17, strana: 36 od 06.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 119/17, strana: 34 od 29.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 121 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 180 od 03.08.2018.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 93 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 22 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 69/17, strana: 24 od 14.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 83/17, strana: 38 od 15.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 96/17, strana: 40 od 27.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 117/17, strana: 52 od 27.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 80 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 180 od 03.08.2018.

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa

"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 14 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 39 od 10.08.2018.

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 31 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 112 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/17, strana: 41 od 21.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 27 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 11 od 17.08.2018.

Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 58 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 16 od 10.08.2018.

Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 11 od 10.08.2018.

Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 68 od 03.08.2018.

Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 38 od 17.08.2018.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Varvarin", Varvarin

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 63 od 10.08.2018.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Uređenje i javno osvetljenje", Jagodina

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 91 od 17.08.2018.

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Komunalac" Kula

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 206 od 03.08.2018.

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ruskom", Ruski Krstur

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 206 od 03.08.2018.

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 35 od 17.08.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 13 od 10.08.2018.

Rešenje o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata kod poslodavca

"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 88 od 17.08.2018.

Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 183 od 03.08.2018.

Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 182 od 03.08.2018.

Strategija javnog zdravlja Republike Srbije (sa Akcionim planom za period od 2009. do 2013. godine)

PAŽNJA - objavljena je Strategija 2018-2026. godine
"Službeni glasnik RS", broj 22/09, strana: 29 od 30.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 6 od 08.08.2018.

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018–2026. godine

"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 6 od 08.08.2018.

Strategija o HIV infekciji i AIDS-u

PAŽNJA - objavljena je Strategija 2018-2025. godine
"Službeni glasnik RS", broj 26/11, strana: 12 od 15.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/18, strana: 92 od 08.08.2018.

Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina (Prečišćen tekst sa 60/2018)

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 11 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/18, strana: 64 od 25.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 203 od 03.08.2018.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 20 od 14.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 4 od 10.08.2018.

Uredba o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica

"Službeni list SRJ", broj 69/99, strana: 1 od 26.11.1999.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/05, strana: 2 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 13 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 7 od 03.08.2018.

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/17, strana: 4 od 09.08.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 7 od 03.08.2018.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 50/18, strana: 17 od 29.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 7 od 03.08.2018.

Zaključak o usvajanju Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 123 od 03.08.2018.

Konkursi i javni konkursi za raspodelu sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu

"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1966 od 25.07.2018.

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 5/18, strana: 139 od 31.01.2018.
"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1943 od 25.07.2018.

Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 38 od 18.01.2017.
"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 652 od 04.04.2018.
"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1958 od 25.07.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1959 od 25.07.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1960 od 25.07.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 36/18, strana: 1964 od 25.07.2018.

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu - prva faza

"Službeni list grada Beograda", broj 51/18, strana: 28 od 26.06.2018.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 51/18, strana: 1 od 26.06.2018.

Plan detaljne regulacije bloka 13, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/18, strana: 2 od 26.06.2018.

Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2596 od 08.05.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3289 od 27.07.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3289 od 27.07.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3284 od 27.07.2018.

Rešenja o odobravanju raspoređivanja budžetskih sredstava i o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3288 od 27.07.2018.

Rešenje o finansijskoj podršci roditeljima dece upisane u predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad, za period 1. jul - 31. decembar 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/18, strana: 2958 od 25.06.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3283 od 27.07.2018.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/18, strana: 41 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3281 od 27.07.2018.

Rešenje o utvrđivanju cene usluge u okviru taksi tarife po kojoj mora da se obavlja taksi prevoz na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 76/16, strana: 2781 od 06.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 45 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/18, strana: 3283 od 27.07.2018.

Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/18, strana: 1 od 19.04.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/18, strana: 425 od 26.06.2018.

svenska casino spel