DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 7 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 6 od 14.03.2019.

Zakon o jedinstvenom registru stanovništva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - 1. septembra 2020. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 24/86, strana: 758 od 02.05.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 3 od 14.03.2019.

Zakon o zaštiti bilja

"Službeni list SRJ", broj 24/98, strana: 35 od 15.05.1998.
"Službeni list SRJ", broj 26/98, strana: 27 od 29.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 99 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 18 od 14.03.2019.

Indeksi potrošačkih cena za februar 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 105 od 13.03.2019.

Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 67/17, strana: 37 od 07.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 98/17, strana: 43 od 03.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 228 od 06.03.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 45 od 08.03.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 194 od 15.03.2019.

Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/19, strana: 1 od 12.03.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 107 od 13.03.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 248 od 15.03.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 244 od 06.03.2019.

Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2019. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 16 od 06.03.2019.

Odluka o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 125 od 08.03.2019.

Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 72 od 14.03.2019.

Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/18, strana: 36 od 23.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 100 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 16 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 46 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 70/18, strana: 3 od 21.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 28 od 15.03.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka "Fruška gora"

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 238 od 06.03.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Vlasina"

"Službeni glasnik RS", broj 6/19, strana: 182 od 01.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 182 od 08.03.2019.

Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 24 od 05.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 74/18, strana: 8 od 05.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 43 od 08.03.2019.

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za javno zdravlje

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 42 od 08.03.2019.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Beograd - Južni Jadran" E-763, deonice: Preljina-Požega i Požega-Boljare

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 7 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 193 od 15.03.2019.

Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 75 od 14.03.2019.

Odluka o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 52 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 130 od 08.03.2019.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole i saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 36 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 30 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 99 od 13.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 129 od 08.03.2019.

Odluka o ukidanju Muzeja vazduhoplovstva - Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 193 od 15.03.2019.

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 45 od 18.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 42 od 08.03.2019.

Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2020. godini (Antidoping agencija)

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 78 od 14.03.2019.

Odluka o utvrđivanju Zgrade auto servisa "Fiat" u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 41 od 08.03.2019.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 3 od 13.03.2019.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUo-36/2017

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 73 od 14.03.2019.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-7932/2014

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 228 od 06.03.2019.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 3 od 15.03.2019.

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 182 od 08.03.2019.

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 37 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 56 od 08.03.2019.

Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 6 od 02.06.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 223 od 15.03.2019.

Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 223 od 15.03.2019.

Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 7 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 6 od 14.03.2019.

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 45/18, strana: 50 od 13.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 52/18, strana: 126 od 06.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 42 od 17.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 90/18, strana: 43 od 21.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 5/19, strana: 96 od 31.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 236 od 06.03.2019.

Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 77 od 14.03.2019.

Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 77 od 14.03.2019.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 105 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 93 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 2/19, strana: 285 od 16.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 104 od 13.03.2019.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 27 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 119 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 39 od 10.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 104/18, strana: 105 od 28.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 3 od 13.03.2019.

Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 2/19, strana: 68 od 16.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 93 od 08.03.2019.

Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 67 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/19, strana: 59 od 11.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 133 od 08.03.2019.

Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/19 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 194 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/17, strana: 50 od 06.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 133 od 08.03.2019.

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 40 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 58 od 08.03.2019.

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje poslova redara na sportskoj priredbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/11, strana: 18 od 26.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 58 od 08.03.2019.

Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje ustanova socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 93 od 08.03.2019.

Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 13 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/18, strana: 9 od 07.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 93 od 08.03.2019.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 30 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 84/06, strana: 44 od 02.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 95 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/18, strana: 18 od 31.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 11 od 06.03.2019.

Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 3 od 02.06.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 222 od 15.03.2019.

Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/09, strana: 10 od 29.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 11 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 62 od 08.03.2019.

Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 62 od 08.03.2019.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije od strane proizvođača i obrađivača duvana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 5/06, strana: 17 od 20.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 225 od 15.03.2019.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 394 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 21 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 114/17, strana: 26 od 20.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 35 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 52 od 10.05.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 93/18, strana: 19 od 30.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 104/18, strana: 77 od 28.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 3 od 06.03.2019.

Pravilnik o stručnoj obuci za licencirane procenitelje

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 222 od 15.03.2019.

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 54 od 08.03.2019.

Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 5 od 06.03.2019.

Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 5 od 06.03.2019.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 393 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 20 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 114/17, strana: 26 od 20.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 52 od 10.05.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 27 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 104/18, strana: 78 od 28.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 4 od 06.03.2019.

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma

"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 47 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 4 od 13.03.2019.

Pravilnik o uslovima za stručno rukovođenje procesom prerade duvana

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 237 od 15.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za obradu krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 62 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 40 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 247 od 15.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 42 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 36 od 07.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 132 od 08.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena za obradu krvi i komponenata krvi namenjenih za transfuziju

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 247 od 15.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 34 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 178 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 1/19, strana: 56 od 11.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 130 od 08.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 7 od 06.03.2019.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/03, strana: 16 od 28.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 7 od 06.03.2019.

PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 1128/16

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 105 od 08.03.2019.

PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - presuda po Predstavci broj 24899/15

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 233 od 06.03.2019.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 237 od 06.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 205 od 15.03.2019.

Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 203 od 15.03.2019.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih predueća (Požarevac, Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 109 od 13.03.2019.

Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 106 od 13.03.2019.

Rešenja o prestanku statusa reprezentativnosti udruženja u kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 103 od 08.03.2019.

Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 72 od 14.03.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 207 od 15.03.2019.

Rešenja o utvrđivanju statusa reprezentativnosti udruženja u kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 94 od 08.03.2019.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 104 od 13.03.2019.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 76 od 14.03.2019.

Rešenje o davanju dozvole za izdavanje elektronskog novca

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 75 od 14.03.2019.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 78 od 14.03.2019.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 245 od 06.03.2019.

Rešenje o imenovanju javog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 244 od 06.03.2019.

Rešenje o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 133 od 08.03.2019.

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 205 od 15.03.2019.

Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 16/19, strana: 3 od 13.03.2019.

Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 72 od 14.03.2019.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 3 od 06.03.2019.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 53 od 08.03.2019.

Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode "Rtanj"

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 14 od 15.03.2019.

Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/16, strana: 3 od 24.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 20 od 15.03.2019.

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 27 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 38 od 08.03.2019.

Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 38 od 08.03.2019.

Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 3 od 15.03.2019.

Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 181 od 08.03.2019.

Zakon o bezbednosti hrane

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 77 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 10 od 14.03.2019.

Zakon o Centralnom registru stanovništva

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 3 od 14.03.2019.

Zakon o informacionom sistemu Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 - 1. septembra 2020. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/96, strana: 325 od 21.03.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 3 od 14.03.2019.

Zakon o organskoj proizvodnji

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 130 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 10 od 14.03.2019.

Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 116 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 6 od 14.03.2019.

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 124 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 18 od 14.03.2019.

Zakon o turizmu

"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 50 od 14.03.2019.

Zakon o turizmu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/19 (osim odredaba čl. 72-79 koje prestaju 1. jula 2019. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 177 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 180 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 24 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 3 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/18, strana: 62 od 29.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 50 od 14.03.2019.

Zakon o ugostiteljstvu

PAŽNJA - odredbe čl. 30-36. i člana 72. stav 1. primenjuju se od 1. jula 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 34 od 14.03.2019.

Zakon o veterinarstvu

"Službeni glasnik RS", broj 91/05, strana: 3 od 25.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 120 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 29 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 10 od 14.03.2019.

Zakon o zdravlju bilja

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 99 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 29 od 14.03.2019.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 11/19, strana: 1299 od 27.02.2019.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 9/19, strana: 1263 od 20.02.2019.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 10/19, strana: 1269 od 25.02.2019.

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 16/04, strana: 261 od 27.08.2004.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 386 od 13.02.2019.

Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.
"Službeni list APV", broj 39/17, strana: 1778 od 31.08.2017.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 613 od 29.03.2018.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1221 od 13.02.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1221 od 13.02.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1131 od 13.02.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2008 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 371 od 13.02.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o programu unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 211 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 369 od 13.02.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode "Rusanda"

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 375 od 13.02.2019.

Pokrajinska uredba o proglašenju parka prirode "Rusanda"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1347 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 375 od 13.02.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 11/19, strana: 1293 od 27.02.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1222 od 13.02.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 9/19, strana: 1255 od 20.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 11/19, strana: 1294 od 27.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1222 od 13.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/19, strana: 1256 od 20.02.2019.

Rešenja o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika

"Službeni list APV", broj 9/19, strana: 1261 od 20.02.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 11/19, strana: 1297 od 27.02.2019.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 9/19, strana: 1261 od 20.02.2019.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Upravi gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 18 od 27.02.2019.

Odluka o budžetu grada Beograda za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 118/18, strana: 1 od 21.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/19, strana: 1 od 04.03.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/18, strana: 2 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 1 od 27.02.2019.

Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 7 od 28.02.2019.

Odluka o pokretanju postupka finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija sredstvima budžeta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 22 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/18, strana: 20 od 07.11.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 17 od 27.02.2019.

Odluka o povećanju cena pijačnih usluga, pogrebnih usluga i usluge prevoza skelom preko Dunava

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 8 od 28.02.2019.

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 1 od 27.02.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 28 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 4 od 18.05.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/17, strana: 1 od 03.10.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 6 od 28.02.2019.

Odluka o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta "Beograd na vodi"

"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 1 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/19, strana: 79 od 04.03.2019.

Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2019. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 118/18, strana: 82 od 21.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/19, strana: 76 od 04.03.2019.

Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/19, strana: 81 od 04.03.2019.

Odluke GO Surčin o ustupanju prava na javnoj svojini javnim preduzećima

"Službeni list grada Beograda", broj 115/18, strana: 46 od 13.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 22 od 27.02.2019.

Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavke i izvođenje radova (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 6 od 28.02.2019.

Odluke o potvrđivanju i dodeli mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 21 od 27.02.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 5 od 28.02.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/19, strana: 1 od 25.02.2019.

Pokazatelj potrošačkih cena u januaru 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 6/19, strana: 8 od 25.02.2019.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 1 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 1 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 3 od 28.02.2019.

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 1 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 1 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 1 od 28.02.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 23 od 27.02.2019.

Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 6/19, strana: 3 od 25.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 9 od 28.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 20 od 27.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 22 od 27.02.2019.

Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 6/19, strana: 1 od 25.02.2019.

Rešenje o postavljanju zamenika načelnika Uprave GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 21 od 27.02.2019.

Zaključak o usvajanju Strategije za mlade GO Novi Beograd za period 2018-2021. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 21 od 27.02.2019.

Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/19, strana: 86 od 06.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/19, strana: 124 od 14.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 191 od 20.02.2019.

Lokalni akcioni plan politike za mlade grada Novog Sada za period 2019-2022. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 136 od 20.02.2019.

Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/17, strana: 2752 od 28.12.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 131 od 20.02.2019.

Odluka o zaduživanju putem kredita JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 135 od 20.02.2019.

Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 147 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/17, strana: 2428 od 14.12.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 315 od 21.02.2019.

Plan detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/08, strana: 29 od 25.01.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/09, strana: 711 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 318 od 21.02.2019.

Plan detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 284 od 21.02.2019.

Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje zapadno od Fruškogorske ulice u Bukovcu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 302 od 21.02.2019.

Plan generalne regulacije Alibegovca sa područjem za porodično stanovanje na jugoistoku Petrovaradina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 245 od 21.02.2019.

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kovilj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 195 od 21.02.2019.

Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 126 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 327 od 06.03.2019.

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje bilborda i drugog sredstva za oglašavanje

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 323 od 06.03.2019.

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje bilborda i drugih reklamnih oznaka na javnim površinama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/07, strana: 146 od 14.03.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 325 od 06.03.2019.

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje reklamne oznake na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1524 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 325 od 06.03.2019.

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 340 od 06.03.2019.

Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/19, strana: 57 od 06.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 333 od 06.03.2019.

Regulacioni plan naselja Kovilj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/99, strana: 365
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/05, strana: 717
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/06, strana: 833 od 03.10.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/09, strana: 370 od 23.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/19, strana: 195 od 21.02.2019.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 346 od 06.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 180 od 20.02.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 344 od 06.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/19, strana: 182 od 20.02.2019.

Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 333 od 06.03.2019.

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu akata i preduzimanje aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta "Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/15, strana: 1984 od 27.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 343 od 06.03.2019.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/19, strana: 344 od 06.03.2019.

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2019. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/19, strana: 1 od 19.02.2019.

Program lokacija za postavljanje autobuskih stajališta na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/19, strana: 41 od 19.02.2019.

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 325 od 14.06.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/18, strana: 6 od 22.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/18, strana: 10 od 01.10.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/19, strana: 73 od 19.02.2019.

Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o koncesiji

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/19, strana: 14 od 08.02.2019.

Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/17, strana: 117 od 04.04.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/19, strana: 12 od 05.02.2019.

Odluka o donošenju Programa energetske efikasnosti grada Subotice za period 2019-2021. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 81 od 26.02.2019.

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 12 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 109 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/18, strana: 57 od 27.12.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 61 od 26.02.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 61 od 26.02.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 68 od 26.02.2019.

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 71 od 26.02.2019.

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 13 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/17, strana: 2 od 22.11.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 71 od 26.02.2019.

Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima

"Službeni list grada Subotice", broj 24/18, strana: 5 od 26.09.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/19, strana: 68 od 28.02.2019.

Odluka o raspoređivanju budžetskih sredstava Grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 21 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 80 od 26.02.2019.

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 189 od 26.02.2019.

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje projekata koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 5/18, strana: 155 od 22.02.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 231 od 26.02.2019.

Program korišćenja Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2019. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 241 od 26.02.2019.

Rešenja i zaključci o davanju saglasnosti i prihvatanju akata javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 81 od 26.02.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 247 od 26.02.2019.

Statut grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 26/08, strana: 80 od 25.09.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/08, strana: 2 od 03.10.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 2 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/19, strana: 2 od 26.02.2019.

svenska casino spel